In 2014 publiceert Daan van Leeuwen een boekje over drie Leproziën in Noord- en Zuid-Holland. De geschiedenis van dit instituut is direct gekoppeld aan de ontstaansgeschiedenis van onze buurt. De straten van de huidige Transvaal buurt waren de landerijen waarop de groenten gekweekt werden. Later werden ze gebruikt voor de kweek voor de conservenfabriek.

Dit onderzoek gaat in op het functioneren van drie leprozerieën die in de periferie van de handels- en industriesteden Gouda, Leiden en Haarlem lagen. De basis van het onderzoek is bepaald door de vraag: Hoe functioneerden de drie leprozerieën in de late middeleeuwen ten aanzien van de organisatie van de leprozenzorg, de werkwijze, het beheer en de verplichtingen die gesteld werden door het stadsbestuur? Om de functies van leprozerieën in kaart te kunnen brengen, wordt de geschiedenis van lepra en de leprozerieën weergegeven. Deze geschiedenis is van belang om de betekenis van leprozerieën voor de samenleving in een breder perspectief te zien. Het onderzoek concentreert zich op het functioneren van leprooshuizen vanaf de veertiende eeuw, toen de stadsbesturen van Gouda, Leiden en Haarlem de gemeenschappen van leprozen onderbrachten in leprozerieën. De nadruk van dit stuk ligt op de ontwikkelingen binnen deze huizen en de interne en externe werkwijzen die gehanteerd werden.

Het boekje is te lezen en gratis te downloaden via https://www.jhsg.nl/daan-van-leeuwen-leven-buiten-de-stadsmuur/

Let op: het Leprozenhuis is niet wat we nu als het pesthuis kennen. Het Leprozenhuis lag aan de andere kant van de Rijn, waar nu het Haagplein en Noordeindeplein liggen.

Kopietekening van een kaart van de stad Leiden, naar een origineel van P. Sluyter.

De kaart met muren en torens van de stad. Met De Waard in het oosten en de steenplaatsen in het westen. Uitvoerig weergegeven zijn de hoofd waterwegen en verder drie kerken, het stadhuis, lakenramen aan de Hoefstraat, kalkovens en steenplaatsen, Huis ter Zijl, Galgenveld, Minnebroedersklooster, Bushuyssen, het Leprozenhuis buiten de Wittepoort en het Spangertshuis (Spanjaardenhuis) buiten de Rijnsburgerpoort en de kapel van Lopsen. De kaart diende bij een procesvoering door Holland in 1549 voor de Grote Raad.

Alle details zien? klik op: https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/beeldmateriaal/zoeken-in-beeldmateriaal/detail/c16b9c0a-26bc-11e3-8f37-3cd92befe4f8/media/27104c9a-59aa-c88c-61ab-f0d9e752b841

Een boekje over de Leidse leprozerie
Getagd op:         

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *